Internetbankieren

voor de oudere doelgroep

Mijn rol:

De huisstijl van Smullers bestudeerd en op basis hiervan een app ontworpen die voldoet aan de briefing. 

Platformen:

Adobe XD, App gefocust op ipad

In opdracht van:

Avans, 2018

Het vraagstuk

De onterwerpvraag is: Hoe kan internet bankieren als veilig worden ervaren voor ouderen. Tijdens mijn onderzoek ben ik gaan praten met iemand die bij de bank werkte als klantenservice medewerker. Hieruit bleek dat ouderen vaak wel willen maar bang kunnen zijn voor de technologie en de risico’s die het meebrengen. Ouderen die nog niet zo goed mee kunnen gaan, kunnen dit vaker met een iPad. Dit komt door de intuitive besturing, het scherm is groter dan een smartphone en logischer te besturen voor de doelgroep dan een laptop.

Het concept bestaat uit de bestaande betaal app, maar dan meer gericht op dat de oudere gebruiker makkelijker hulp kan krijgen. Ook speelt de gebruikerservaring in op betrouwbare rekeningen.

Nicole Opgenoort

nicoleopg@icloud.com

All Rights Reserved