Vidit Hotels

Het hotel in Amsterdam

De opdracht

Ik heb een nieuwsbrief gemaakt om te communiceren wat het concept is. Ik heb m.b.v. sketch het idee gevisualiseerd.

Nicole Opgenoort

nicoleopg@icloud.com

Copyright 2021